Internpolicy

Syftet med vår integritetspolicy är att ge dig information om vilka personuppgifter CEKA AnchorPad AB samlar in från dig när du besöker vår webbplats och ger oss dina kontaktuppgifter. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) och de principer för god sed som praktiseras på området. Med personuppgifter menar vi ditt namn, e-postadress, telefonnummer eller annan kontaktinformation. Policyn utgör inte en del av CEKA AnchorPad:s allmänna villkor utan är att betrakta som en dokumentation över våra förhållningssätt i sekretess- och integritetsfrågor för dem som inte är kunder.

Insamling av personuppgifter

Att enbart besöka vår hemsida kräver inte att du lämnar någon personlig information. Om du kontaktar oss via formulär på webbsidan, via e-post eller telefon samlar vi in de personuppgifter som du lämnar över till oss, såsom:

Namn, E-postadress, Telefonnummer, Vi noterar även vilket företag du representerar. Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående att tillhandahålla sådan tjänst som du bett om eller om våra tjänster i allmänhet. Vi dokumenterar all vår kommunikation med dig.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller annan behandling som inte är förenlig med GDPR. Vi begränsar åtkomst till dina personuppgifter till de anställda som behöver åtkomst till dessa för att kommunicera med dig angående våra tjänster. Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan part. Vi raderar eller avidentifierar personuppgifter om det inte är aktuellt att kommunicera med dig angående våra tjänster.

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller tar bort uppgifter om dig. Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan skall du begära det skriftligen, kontaktuppgifter nedan, med uppgivande av namn, adress och e-postadress. CEKA Anhopad AB kommer att behandla förfrågningar enligt ovan skyndsamt och vi kommer återkomma med svar inom 15 dagar från den dag vi mottog förfrågan. Om vi inte bifaller din begäran, oavsett skäl, kan du klaga hos Datainspektionen,  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Ändringar i Policyn

CEKA AnchorPad AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Policy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att uppfylla legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Policy kommer att publiceras på webbplatsen. Datumet för senaste ändring publiceras sist på denna sida.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor vänligen kontakta oss enligt nedan:
E-post:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller via post: CEKA AnchorPad AB Kungstensgatan 28 D. 113 57 Stockholm, Sweden 

Med vänlig hälsning / Best Regards

Lars Lindberg 

CEKA AnchorPad AB

CEKA AnchorPad AB
Kungstengatan 28 D
113 57 Stockholm
Sweden

Utställning / Showroom
Grindstuvägen 44
167 33 Bromma
Sweden
Karta/Map

Webb: www.anchorpad.se
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 08-795 99 22
Int: +46 (0)8-795 99 22

Org.nr: 559196-0223
VAT.nr SE559196022301
Bank: Nordea Bank
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE8595000099604221003728
Bankgiro: 5842-5331
Plusgiro: 210 03 72-8